Leksell Social Ventures

Social innovation – för ett bättre Sverige

Syfte
En Sv

Vårt syfte

Leksell Social Ventures är ett investeringsbolag som stödjer samhällsentreprenörskap och social innovation för ett bättre Sverige.

Se vår karta över social innovation i Sverige.

Basta arbetskooperativ

Basta arbetskooperativ är en briljant verksamhet som startade 1994 med inspiration från arbetskooperativ i Italien. Nu har man lång erfarenhet av att rehabilitera människor som levt i socialt utanförskap i årtionden, före detta missbrukare och fängelsekunder. Lärdomar ligger i brukarägande och holistiskt stöd med arbete, social kontext och positiv miljö för de som söker en väg tillbaka in i samhället.

Coompanion Skåne

Coompanion är en företagsrådgivare för kooperativa företag.

Uppstart Malmö

Uppstart Malmö är entreprenören Dan Olofssons satsning på samverkan för mer hållbar ekonomi och samhälle i Malmö.

Twitter

Hej Främling

Unga Emma Arnesson fick Kungens pris för ungt ledarskap 2015 för arbetet med Hej Främling, en svensk folkrörelse för att socialt och fysiskt aktivera och inkludera utlandsfödda, med fokus på asylsökande.

Bräcke diakoni

Bräcke diakoni startades 1923 i Göteborg och driver idag omfattande vård och omsorgsverksamhet genom vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter som omsätter över en halv miljard kronor varje år. En stiftelse är huvudman och säkrar långsiktigt ägande och fokus på samhällsnytta.

WeMind

WeMind är en psykiatriklinik som drivs med pathos för samhällsförändring. Tillsammans med Vinnova och landsting runt om i Sverige söker man kvalitetskriterier för svensk psykiatri och förutsättningar för att öka tillgängligheten till evidensbaserad psykiatri.

Stockholms Stadsmission

Sedan mitten på 1800-talet har Stockholms stadsmission utvecklat program mot utanförskap där statens kapacitet inte räcker till. Idag omsätter organisationen över en halv miljard kronor varje år genom skolverksamhet, social verksamhet och sociala företag.

Twitter

Fryshuset

Fryshuset i Stockholm har sedan grundandet av pionjären Anders Carlberg 1984 drivit på för en meningsfull fridtid för ungdomar och för att fånga upp de som riskerar att hamna utanför samhället och hjälpa dem på bättre kurs.

Twitter

Reach for change

R4C aktiverar Kinneviksfären i ett arbete med att stödja entreprenörer som gör livet bättre för barn och ungdomar.

Twitter

Ashoka

Ashoka är en internationell organisation som arbetar för att identifiera och stödja banbrytande samhällsentreprenörer.

Twitter

CSES

CSES stödjer samhällsentreprenöriella initiativ med affärsutveckling.

Twitter

Hjärna Hjärta Cash - Järvaskolan

HHC verkar för utvecklingen av hållbart samhällsentreprenörskap i Sverige, det senaste projektet är Järvaskolan, en friskolesatsning med fokus på en ny modell för miljonprogrammen.

Twitter

Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen började som en grupp på Facebook som kommit at bli en betydelsefull aktör för att synliggöra möjligheter och marknad för mångfald och bredare urval i rekrytering i Sverige.

Twitter

Inkludera Invest

Initiativet av finansmannen P-O. Söderberg och entreprenören Golnaz Hashemzadeh arbetar med att stödja utvecklingen av samhällsentreprenörskap och den offentliga sektorn som dess kund.

Impact Invest Scandinavia

IIS mäklar kontakt mellan entreprenörer som arbetar för samhälspåverkan, ekologisk eller social, och potentiella investerare. Syftet är att katalysera marknaden för sk. "impact investing" i Skandinavien.

Twitter

Norrköping Social Investeringsfond

Norrköpings kommun var en av de första. Idag har fler än 60 kommuner tillsammans allokerat över 1,3 miljarder SEK till sociala innovationer.

Twitter

Social innovation i Almedalen

Under Almedalsveckan reser många organisationer som arbetar med social innovation till Visby. Socialinnovation.se publicerar varje år kalendarium på temat.

Twitter

MSI

Mötesplatsen Social Innovation samlar och sprider kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. De är din portal till det samhällsentreprenöriella Sverige och sektorn internationellt.

Twitter

Mikrofonden Väst

Mikrofonden Väst banar väg för utveckling av nya sociala verksamheter genom att finansiera vad den kommersiella finansen inte förmår.

Basta arbetskooperativ

Basta arbetskooperativ är en briljant verksamhet som startade 1994 med inspiration från arbetskooperativ i Italien. Nu har man lång erfarenhet av att rehabilitera människor som levt i socialt utanförskap i årtionden, före detta missbrukare och fängelsekunder. Lärdomar ligger i brukarägande och holistiskt stöd med arbete, social kontext och positiv miljö för de som söker en väg tillbaka in i samhället.

Web

Coompanion Skåne

Coompanion är en företagsrådgivare för kooperativa företag.

Web

Uppstart Malmö

Uppstart Malmö är entreprenören Dan Olofssons satsning på samverkan för mer hållbar ekonomi och samhälle i Malmö.

Web

Twitter

Hej Främling

Unga Emma Arnesson fick Kungens pris för ungt ledarskap 2015 för arbetet med Hej Främling, en svensk folkrörelse för att socialt och fysiskt aktivera och inkludera utlandsfödda, med fokus på asylsökande.

Web

Bräcke diakoni

Bräcke diakoni startades 1923 i Göteborg och driver idag omfattande vård och omsorgsverksamhet genom vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter som omsätter över en halv miljard kronor varje år. En stiftelse är huvudman och säkrar långsiktigt ägande och fokus på samhällsnytta.

Web

WeMind

WeMind är en psykiatriklinik som drivs med pathos för samhällsförändring. Tillsammans med Vinnova och landsting runt om i Sverige söker man kvalitetskriterier för svensk psykiatri och förutsättningar för att öka tillgängligheten till evidensbaserad psykiatri.

Web

Stockholms Stadsmission

Sedan mitten på 1800-talet har Stockholms stadsmission utvecklat program mot utanförskap där statens kapacitet inte räcker till. Idag omsätter organisationen över en halv miljard kronor varje år genom skolverksamhet, social verksamhet och sociala företag.

Web

Twitter

Fryshuset

Fryshuset i Stockholm har sedan grundandet av pionjären Anders Carlberg 1984 drivit på för en meningsfull fridtid för ungdomar och för att fånga upp de som riskerar att hamna utanför samhället och hjälpa dem på bättre kurs.

Web

Twitter

Reach for change

R4C aktiverar Kinneviksfären i ett arbete med att stödja entreprenörer som gör livet bättre för barn och ungdomar.

Web

Twitter

Ashoka

Ashoka är en internationell organisation som arbetar för att identifiera och stödja banbrytande samhällsentreprenörer.

Web

Twitter

CSES

CSES stödjer samhällsentreprenöriella initiativ med affärsutveckling.

Web

Twitter

Hjärna Hjärta Cash - Järvaskolan

HHC verkar för utvecklingen av hållbart samhällsentreprenörskap i Sverige, det senaste projektet är Järvaskolan, en friskolesatsning med fokus på en ny modell för miljonprogrammen.

Web

Twitter

Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen började som en grupp på Facebook som kommit at bli en betydelsefull aktör för att synliggöra möjligheter och marknad för mångfald och bredare urval i rekrytering i Sverige.

Web

Twitter

Inkludera Invest

Initiativet av finansmannen P-O. Söderberg och entreprenören Golnaz Hashemzadeh arbetar med att stödja utvecklingen av samhällsentreprenörskap och den offentliga sektorn som dess kund.

Web

Impact Invest Scandinavia

IIS mäklar kontakt mellan entreprenörer som arbetar för samhälspåverkan, ekologisk eller social, och potentiella investerare. Syftet är att katalysera marknaden för sk. "impact investing" i Skandinavien.

Web

Twitter

Norrköping Social Investeringsfond

Norrköpings kommun var en av de första. Idag har fler än 60 kommuner tillsammans allokerat över 1,3 miljarder SEK till sociala innovationer.

Web

Twitter

Social innovation i Almedalen

Under Almedalsveckan reser många organisationer som arbetar med social innovation till Visby. Socialinnovation.se publicerar varje år kalendarium på temat.

Web

Twitter

MSI

Mötesplatsen Social Innovation samlar och sprider kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. De är din portal till det samhällsentreprenöriella Sverige och sektorn internationellt.

Web

Twitter

Mikrofonden Väst

Mikrofonden Väst banar väg för utveckling av nya sociala verksamheter genom att finansiera vad den kommersiella finansen inte förmår.

Web

Start Kriterier

Laurent Leksell

“Två saker har väglett mig genom min gärning; ett intresse för människor och en respekt för vad individer kan åstadkomma om de ges rätt förutsättningar.” – L.L.

Hur arbetar vi?
“Jag har ägnat mitt yrkesliv åt att bygga företag och har sett hur nya idéer kan lyfta individer och samhällen till nya nivåer. Jag brukar säga att samhället är större än staten. Med det menar jag att det privata, ideella och offentliga måste samverka för att vi effektivt ska kunna bekämpa dagens samhällsproblem. Det är det som är målet för Leksell Social Ventures, att driva social innovation och samverkan mellan sektorer, för ett bättre Sverige.” Svenskt samhällsentreprenörskap växer men många goda initiativ hämmas i sin utveckling på grund av kapitalbrist och för få finansieringsalternativ. Leksell Social Ventures ger samhällsentreprenörer och sociala verksamheter bättre förutsättningar att utvecklas. Genom finansiering. Genom idéutveckling. Inte minst genom vårt omfattande nätverk, som underlättar samverkan mellan ideellt, privat och offentligt.
  • LSV investerar i skalbara, ekonomiskt hållbara och målstyrda initiativ med evidensbaserad och mätbar social samhällsnytta.
  • LSV är ett aktiebolag (AB) helägt av familjen Leksell. Eventuell avkastning återinvesteras i LSV och dess portfölj.
  • LSV erbjuder lån, finansiella garantier och aktieinvesteringar upp till 8 miljoner kronor och i vissa fall utvecklingsbidrag.
  • LSV fokuserar på initiativ som arbetar mot social och ekonomisk marginalisering, för hållbar stadsutveckling eller för ett bättre ekosystem för social innovation i Sverige.
Leksell Social Ventures är ett initiativ av familjen Leksell. Idag arbetar Laurent, Caroline och Richard Leksell med bolaget. Henrik Storm Dyrssen är VD och operativt ansvarig. Därtill stödjs LSV av externa rådgivare.
Kriterier Kontakt

Kontakta oss

Sök stöd av oss

LSV stödjer skalbara, ekonomiskt hållbara, målstyrda initiativ med effektiva modeller för mätbar samhällsnytta. Vi fokuserar på initiativ som adresserar utanförskap, hållbar stadsutveckling eller verkar för ett bättre ekosystem för social innovation i Sverige. Du kan naturligtvis också kontakta oss direkt på hello@leksellsocialventures.com.

Idélåda

Har du en idé för social innovation i Sverige?

Close

Nyheter

Senaste Visa alla

chief-ad

2017.02.17

Vi söker en Chief Investment Officer

Sista ansökningsdag: Söndag 5 mars Vilka är vi? Leksell Social Ventures är ett privat investeringsbolag som finansierar bättre lösningar på samhällsproblem i det moderna välfärdssamhället. Vi söker och möjliggör lösningar gränslandet mellan offentligt, ideellt och privat. Vi finansierar privata, idéburna och offentliga verksamheter t.ex. entreprenörer med passion för att förbättra välfärden, ideella verksamheter som vill…

åretsvälfärdsförnyare2016

2016.05.25

Pressrelease: LSV och Norrköpings Kommun årets välfärdsförnyare 2016

Kontaktpersoner Norrköping: Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist lars.stjernkvist@norrkoping.se Leksell Social Ventures: Verkställande DirektörHenrik Storm Dyrssen henrik@leksellsocialventures.com Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting: Projektledare Ing-Marie Wieselgren ing-marie.wieselgren@skl.se Health Navigator: Projektledare Josefine Klingvall josefin.klingvall@healthnavigator.se LSV och Norrköpings Kommun årets välfärdsförnyare 2016 För att stödja utsatta barn och minska risken för långsiktigt utanförskap har Norrköpings kommun och Leksell…

Henrik_Nyårskrönika

2016.01.27

Nyårskrönika

Nyåret medför ett verkligt avstamp för LSV. Vi har genomfört vår första finansiering (! offentliggörs inom kort). Vi är i djupa förhandlingar om vad som kan bli vårt andra case. Med 2015 i ryggen har vi satt punkt för ett oerhört lärorikt och händelserikt år. Det var året vi engagerat analyserade gräsrotssektorn för social innovation…

Vinnova

2016.01.27

Vinnova satsar på social innovation – sök du också!

LSVs arbete med att utrusta sektorn för social innovation med verktyg för att skapa professionella och legitima initiativ bär frukt. Under januari öppnade Vinnovas utlysning för social innovation med fokus på genomtänkta samhälleliga och finansiella modeller. LSVs VD Henrik Storm Dyrssen sitter i juryn, där han ska bidra med lärdomar och råd åt de 40 bästa…

Salong

2016.01.27

LSV Salong leder till lösningar på samhällsproblem

Under två förmiddagar tidig december samlade LSV experter från ideellt, offentligt och privat kring tema integration och psykisk hälsa. Det blev ett konstruktivt möte där professionella titlar släpptes och ett givande samtal kunde ta plats. Genom LSV salong säkerställer vi val av investeringar För att LSV ska kunna investera i genomtänkta och slagkraftiga modeller måste…

Screen Shot 2015-12-21 at 23.35.40

2015.12.21

LSVs VD om att finna möjligheter där andra misslyckas

”Tanken med det här initiativet är att hjälpa till att få hit bättre metoder och modeller för social innovation och lösningar på sociala problem i Sverige” I augusti intervjuade tidskriften Realtid LSVs VD Henrik Storm Dyrssen om syftet och varandet av Leksell Social Ventures (LSV), varför vi behövs och vad man menar med mätbar samhällsnytta:…

Screen Shot 2015-12-21 at 23.38.07

2015.12.21

Norden och Europa samlades för sektorn för social innovation – LSV var på plats

2 dagar av social innovation Mellan 24 – 25 november ägde Social Innovation Summit rum, mitt i hjärtat av Malmö.  Konferensen anordnades av Mötesplats för Social Innovation i samarbete med Malmö Stad. Eventet var det första av sin sort i Sverige och en succé: över 600 entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer möttes för…

Screen Shot 2015-11-02 at 11.22.57

2015.11.02

LSV lottar ut två biljetter till Social Innovation Summit i Malmö 24-25 november

LSV har nöjet att kunna erbjuda två lyckliga personer att få besöka årets Social Innovation Summit i Malmö mellan den 24-25 november. Social innovation summit är en samlingsplats för entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer som ämnar skapa en plattform och en mötesplats för att främja social innovation i Norden. På mässan kommer det…

2017.02.17

Vi söker en Chief Investment Officer

2016.05.25

Pressrelease: LSV och Norrköpings Kommun årets välfärdsförnyare 2016

2016.01.27

Nyårskrönika

2016.01.27

Vinnova satsar på social innovation – sök du också!

2016.01.27

LSV Salong leder till lösningar på samhällsproblem

2015.12.21

LSVs VD om att finna möjligheter där andra misslyckas

2015.12.21

Norden och Europa samlades för sektorn för social innovation – LSV var på plats

2015.11.02

LSV lottar ut två biljetter till Social Innovation Summit i Malmö 24-25 november

2015.11.02

Sök upp till 8 miljoner för ert initiativ – LSVs ansökningsfönster är öppet till 15 november!

2015.10.27

Välkommen att söka finansiering från Leksell Social Ventures

2015.07.21

HON FICK SVERIGES HÄFTIGASTE UPPDRAG

2015.05.04

Lisen delar med sig av sin praktikresa med LSV

2015.05.04

Gustav berättar om sin praktikresa med LSV

2015.05.04

Finansvalp eller samhällsförändrare?

2015.04.08

Välkommen till Leksell Social Ventures första ansökningsrunda för 2015!

2015.02.18

Leksell Social Ventures söker ung topp-talang

2014.11.11

LSV at SIME Social Impact

2014.10.13

LSV på Åre sustainability summit

2014.09.17

SEB Private Banking Podcast – Sverige behöver fler filantroper

2014.09.15

LSV rekryterar Trainees för hösten 2014

2014.09.03

Dagens Industri – “Därför tar vi inte ut vinst” – Laurent Leksell & Marika Markovits

2014.09.02

DI.se – Laurent Leksell om Val2014

2014.08.12

Dagens Nyheter – ”Dags för en riktig avdragsrätt för gåvor till ideell sektor” – Laurent Leksell

2014.07.16

VIDEO – Laurent Leksell i TV4 sommarmorgon

2014.06.23

Dagens Industri – “Det räcker inte att betala skatt” – Laurent Leksell

2014.06.04

Ansökningsinstruktioner

2014.05.04

Finansvalp eller samhällsförändrare?

2014.05.04

Finansvalp eller samhällsförändrare?