Nyheter

Pressrelease: LSV och Norrköpings Kommun årets välfärdsförnyare 2016

Kontaktpersoner

Norrköping: Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist

lars.stjernkvist@norrkoping.se

Leksell Social Ventures: Verkställande DirektörHenrik Storm Dyrssen

henrik@leksellsocialventures.com

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting: Projektledare Ing-Marie Wieselgren

ing-marie.wieselgren@skl.se

Health Navigator: Projektledare Josefine Klingvall

josefin.klingvall@healthnavigator.se

LSV och Norrköpings Kommun årets välfärdsförnyare 2016

För att stödja utsatta barn och minska risken för långsiktigt utanförskap har Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures ingått ett avtal, ett socialt utfallskontrakt. Projektet är det första i sitt slag i Sverige. Länk till artikel Dagens Samhälle

Juryns motivering: “Tidiga förebyggande åtgärder kan ge stora långsiktiga vinster, både mänskliga och ekonomiska. Det här är ett modigt, nytänkande och resultatinriktat initiativ som möjliggör stöttning av utsatta barn med målet att minska risken för framtida utanförskap. Det är det första i sitt slag i Sverige där en extern finansiär deltar i det sociala arbetet och står den ekonomiska risken – med en möjlighet till avkastning om projektet lyckas.”

Varför

Många av de sociala samhällsproblem som Sverige står inför ställer krav på tvärsektoriella lösningar och samarbeten för bättre sociala utfall och effektivare resursanvändning i samhället.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping tillför kommunen finansiella resurser, risk-delning, expertis, processtöd, och prövning av en ny evidensbaserad modell i Sverige för bättre insatser för placerade barn.

Vad

Sociala utfallskontrakt är exempel på ett verktyg för social innovation i samverkan mellan offentliga, privata och/eller idéburna aktörer för utveckling och genomförande av lösningar för bättre sociala utfall och effektivare resursanvändning.”

Hur

Sociala utfallskontrakt utvecklas mellan en offentlig beställare, en offentlig eller extern utförare samt externa finansiärer. Utvecklingsprocessen faciliteras av en intermediär som samordnar och bygger upp samarbetet.

Uppdrag Psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting samt Health Navigator utgör tillsammans intermediären i det sociala utfallskontraktet mellan Norrköpings Kommun och Leksell Social Ventures.

Läs mer

Personer

Gör vi nytta eller inte?

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?


< Se alla