Nyheter

Vi söker en Investment Manager

Sista ansökningsdag: söndag 15 april

Vilka är vi?

Bonit Capital är ett svenskt familjeägt investmentbolag, s.k. family office, som drivs av en vilja att med investeringar påverka samhället i positiv riktning. Våra rötter finns inom life sciences och det fortsätter vara ett stort fokus, men vi investerar också i ett bredare perspektiv och strävar efter att allokera kapital till sektorer som är väl positionerade för att möta framtidens utmaningar inom t.ex. digitalisering och hållbarhet. Vi investerar i alla tillgångsklasser med ett betydande engagemang i onoterade bolag.

Leksell Social Ventures AB (LSV) är ett helägt dotterbolag som bildades 2014 med syfte att finansiera bättre lösningar på samhällsproblem i det moderna välfärdssamhället. LSV är en social impact investor och pionjär inom finansiering av socialt entreprenörskap som söker och möjliggör lösningar gränslandet mellan offentligt, ideellt och privat.

LSV finansierar privata, idéburna och offentliga verksamheter t.ex. entreprenörer med passion för att förbättra välfärden, ideella verksamheter som vill skapa och sälja tjänster samt kommuner och regioner som vill beställa lösningar och modeller för prioriterade sociala problem.

LSV ligger i framkant inom social innovation i Sverige med ett fokus på social integration, psykisk hälsa samt ungas utanförskap.

Vad vill vi göra?

Nu tar vi nästa steg och växlar upp vår ambitionsnivå. Vi utökar därför vårt investeringsteam med en investment manager som skall bidra till att driva verksamheten framåt, med ett särskilt ansvar för verksamhetsutveckling av LSV, men integrerad och engagerad i den bredare family office förvaltningen.

Teamet skall under åren som kommer finansiera privata och idéburna verksamheter (aktieförvärv/krediter) samt offentlig social innovation (sociala utfallskontrakt/social impact bonds) för våra investerares räkning. Vi letar specifikt efter investeringsmöjligheter som är skalbara, ekonomiskt hållbara och levererar mätbar social samhällsnytta.

Vad vill vi ha din hjälp med?

Bonit Capital och LSV behöver dig som kan vara delaktig i att leda pionjärarbetet med att etablera social impact investing i Skandinavien.

Som investment manager är du delaktig i investeringsprocesser, säkrar professionellt utförande av originering, due diligence, investeringsbeslut samt fullföljande, portföljbevakning och rapportering till investerare. Du arbetar inom flertalet tillgångsklasser med ett visst fokus på onoterade bolag.

Du deltar med investeringsteamets övriga medlemmar i upparbetningen av nätverk, investeringsmöjligheter och stöd till portföljverksamheter.

Vi formar tillsammans din roll efter din profil och erfarenhet.

Vem är du?

Vi tror att du har 4-6 års erfarenhet av finansiell analys och värdering, gärna med direkt erfarenhet av finansiella investeringar, professionella investeringsprocesser och styrning av investeringsverksamhet.

Du är självgående och har lätt för att ta eget initiativ, du presterar bra under stort ansvar och är inte rädd för att ta en ledarroll.

Du är analytisk och har lätt för att lära nya analysverktyg och program, du är van att bygga egna värderingsmodeller i Excel.

Du har stort och dokumenterat samhällsengagemang och erfarenhet från att arbeta för syften större än dig själv.

Du har en kvalificerad akademisk examen och är nyfiken på att lära. Erfarenhet från arbete med offentlig sektor samt interaktion med främmande kulturer är meriterande.

Du vill ta en ledande roll i att bryta mark för en institutionell marknad för social impact investment i Skandinavien.

 

Skicka ditt CV med introduktionsbrev till nedan mailadress senast den 15 april 2018:

Lovisa Tengberg
Associate Leksell Social Ventures
lovisa@leksellsocialventures.com

För ytterligare frågor kontakta:

Jonas Ahlén
Managing Director Bonit Capital
jonas@bonitcapital.com

Läs mer

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

White Paper

Går psykisk ohälsa att förebygga?


< Se alla