Nyheter

LSV på Åre sustainability summit

Vilka är samhällsentreprenörerna? Vart kommer de ifrån? Vart är de på väg?

På Åre Sustainability Summits lördag kan du lyssna till Henrik Storm Dyrssen, VD på Leksell Social Ventures – Sveriges första riskkapitalbolag för samhällsentreprenörskap och social innovation – som spårar samhällsentreprenörskapets löfte för Sverige och den moderna välfärdsstaten.

Läs mer

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016


< Se alla