Nyheter

LSV på Åre sustainability summit

Vilka är samhällsentreprenörerna? Vart kommer de ifrån? Vart är de på väg?

På Åre Sustainability Summits lördag kan du lyssna till Henrik Storm Dyrssen, VD på Leksell Social Ventures – Sveriges första riskkapitalbolag för samhällsentreprenörskap och social innovation – som spårar samhällsentreprenörskapets löfte för Sverige och den moderna välfärdsstaten.

Läs mer

White Paper

Psykisk Ohälsa – ett område för social innovation och LSV

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner


< Se alla