Nyheter

Vinnova satsar på social innovation – sök du också!

LSVs arbete med att utrusta sektorn för social innovation med verktyg för att skapa professionella och legitima initiativ bär frukt. Under januari öppnade Vinnovas utlysning för social innovation med fokus på genomtänkta samhälleliga och finansiella modeller. LSVs VD Henrik Storm Dyrssen sitter i juryn, där han ska bidra med lärdomar och råd åt de 40 bästa ansökningarna.

Vinnovas utlysning riktas mot ideella föreningar, stiftelser eller företag som vill utveckla eller testa:

  • Innovationer som leder till samhällsnytta och sprids så att många kan använda dem
  • Nya hållbara och skalbara finansieringsmodeller, affärsmodeller eller samarbetsmodeller
  • Nya sätt att visa på resultat och mäta nytta

I utlysningen understryker Vinnova vikten av att ha en genomtänkt samhällelig och finansiell modell och formaliserar detta i sina bedömningskriterier:

  • Innnovationshöjd
  • Potential
  • Genomförbarhet
  • Team

LSV har under två år studerat mognadsgraden hos sociala initiativ som söker till oss, och funnit att 44 % bygger på en evidensbaserad eller validerad modell och endast 16 % är redo för tillväxt. Initiativen är därmed i idé- eller projektstadiet och behöver kapital i form av bidrag för att ta sig till nästa nivå.

Vinnovas utlysning innebär en möjlighet för initiativ att söka bidrag för innovationsutveckling och möjliggör en plattform för unga sociala initiativ att växa. Dessutom är utlysningens kriterier intressanta eftersom de ökar sannolikheten för att få fram trovärdiga modeller som klarar framtidens investeringskriterier väl.

 

Är du eller känner du någon intresserad av att ta ditt/sitt initiativ till nästa nivå?  Sista ansökningsdagen är 3 februari eller när Vinnova fått in 300 ansökningar, så först till kvarn. Lycka till!

 

Läs mer

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

White Paper

Psykisk Ohälsa – ett område för social innovation och LSV

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken


< Se alla