Nyheter

LSV investerar i Health Integrator – bygger marknad för preventiv hälsa och Impact Bonds.

Leksell Social Ventures vill se mer pragmatiska investerings- och affärsmodeller som plockar upp kraften hos flera aktörer och som tar bort barriärer för samarbete mellan exempelvis investerare, offentlig och privat sektor. Ett exempel som manifesterar vår filosofi är vår senaste investering i bolaget Health Integrator (tillsammans med bland andra Luminar Ventures.)

Samarbetet med Health Integrator är en investering som vi uppmärksammar som ett bra exempel på en samhällsförbättrande, eller ”impact” investering. Detta då Health Integrator är ett bolag som byggt sin verksamhet kring preventiv hälsa, med en tvärsektoriell samverkan mellan privat och offentligt samt en finansieringsmodell som möjliggör att ett individuellt utfall och resultat sätts i fokus.

Health Integrator hjälper individer till bättre levnadsvanor och hälsa utifrån sina individuella förutsättningar och behov – allt för att slippa bli sjuk. Det är en ny och unik hälsoplattform som ger individer enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på en digital marknadsplats. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer man sina skräddarsydda hälsotjänster och betalningssätt.

LSVs målsättning med investeringen i Health Integrator handlar om att katalysera de sociala vinsterna och möjligheter som är kopplade till preventiva hälsoinsatser – samt att göra detta i samspel med det offentliga för att kunna bygga en hållbar marknad för preventiva hälsoinsatser.

Vi är därmed mycket nöjda med Health Integrators samarbete med Region Stockholm där man kommer att använda tjänsten för en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga kroniska folkhälsosjukdomar med ett initialt fokus på riskgrupper inom typ 2-diabetes. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventions satsningen med en hälsoobligation, en Health Impact Bond, med cirka 30 miljoner kronor.

Läs mer

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

Initiativ

Hur kan vi höja potentialen hos initiativ inom social innovation?

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten


< Se alla