Nyheter

LSVs VD om att finna möjligheter där andra misslyckas

”Tanken med det här initiativet är att hjälpa till att få hit bättre metoder och modeller för social innovation och lösningar på sociala problem i Sverige”

I augusti intervjuade tidskriften Realtid LSVs VD Henrik Storm Dyrssen om syftet och varandet av Leksell Social Ventures (LSV), varför vi behövs och vad man menar med mätbar samhällsnytta:

”Förutom den samhällsnytta som Leksell Social Ventures på egen hand skapar i och med sina investeringar är alltså tanken att gå i bräschen för ett nytt sätt att lösa denna typ av problem.”

LSVs historia börjar år 2014. Strålknivsmiljardären Lauren Leksells hade då ett år kvar på sitt ordförandeskap i Stadmissionen och kände att han hade mer att göra för den sociala sektorn. Tanken att kunna skapa social nytta på ett annorlunda sätt lockade och Larry bestämde sig för att starta LSV.
Laurent Leksell (t.v.) och Henrik Storm Dyrssen (t.h.)

”Med hjälp av privata investeringar, hitta lösningar på sociala samhällsproblem där den offentliga sektorn har misslyckats”

Till rollen som VD och operativ ansvarig rekryterades Henrik Storm Dyrssen, som länge haft ett intresse för sociala investeringar. Med bakgrund från finansvärlden i London, samt offentlig sektor i Sverige på utrikes- och försvarsdepartementet, har Henrik en blandad bakgrund från olika sektorer, vilket är en fördel när man arbetar i gränslandet mellan privat, offentlig och ideell sektor.

Sverige är långt bakom många andra länder när det kommer till privata investerare i social nytta. Exempel är The Rockerfeller Foundation (US), som grundades redan 2007 och är pionjärer inom sektorn för ”impact investment”. Andra exempel är NESTA (UK), vilka är Englands motsvarighet till föregående exempel. En förebild för LSV är Bridges Ventures i Storbritannien (länk), det första professionella social impact investment bolaget i Europa, grundat av fadern till europeiskt riskkapital, Sir Ronald Cohen, grundare av Apax Partners.
Privat investeringsbolag eller riskkapitalbolag? Vad är skillnaden och varför är den viktig? LSV är Sveriges första privata investeringsbolag för social innovation. Så vad betyder det? Henrik exemplifierar skillnaden mellan LSV och riskkapitalbolag:

”När man talar om riskkapitalbolag brukar man tala om verksamheter med externa investerare. Skillnaden med oss är att vi har bara vårt eget kapital, i dagsläget”

LSV använder i nuläget inte extern kapital, utan endast familjen Leksells pengar. Familjen har gått in med 50 miljoner kronor till detta samhällsengagemang och genom LSV hoppas man skapa verklig samhällelig effekt genom sina investeringar.
Varför behövs ett privat investeringsbolag för social innovation?
Tanken med att privata aktörer behövs för att lösa samhället problem kan kännas främmande – har vi inte skattemedel för sådana uppgifter?

Med ökade krav på integration(FIELD NOTE), ökande psykisk ohälsa (Filed Note) och brister i det offentliga systemet (Field note Patchwork, Field note varför faller mellan stolarna), behövs det fler aktörer, som hittar nya lösningar för att skapa reell nytta. Vikten av samarbete mellan sektorer ökar. Genom att inkludera olika organisationer, kan man hitta lösningskriterier som på riktigt har effekt

”Premissen är ju att man faktiskt kan visa att man gör nytta. Inte bara tala om att man gör nytta eller påstå att man gör nytta,” säger Storm Dyrssen.

Just mätbarheten är något som privata aktörer kan bidra med i arbetet med att bekämpa samhällets problem, då offentligt och ideell sektor traditionellt inte har en vana av uppföljning av resultat. Det är också något som genomsyrar LSVs existens: för att LSV ska investera i ett initiativ eller modell så måste denne uppfylla verksamhetens högt ställda investeringskriterier. Som Henrik beskriver modellen:

”Sätter vi mäter det på kallas ”impact value chain”. Det går ut på att man först har resurser som generar produktion – och där stannar väldigt många – men vi går vidare och mäter sen utfall, det vill säga vad som egentligen har hänt med målgruppen i fråga. Då mäter man bara vad som har hänt, och inte vad som har hänt till följd av det initiativet. Så nästa steg är att beskriva resultatet av insatsen, alltså vilken effekt det specifika initiativet hade på slutresultatet. Att skapa bättre sociala tjänster för de enskilda brukarna och sänka kostnader för staten är väl de saker som vi i huvudsak fokuserar på.”

Sociala investeringar är på frammarsch och fler och fler medier uppmärksammar nu fältet som en legitim del av samhällsstrukturen. Bara under söndagen den 15 november i år, hade DN två artiklar om socialt företagande och hur man kan arbeta främjande gentemot samhället.

LSV följer sektorn noga och jobbar hårt för att bidra till att skapa en frodig jord där socialt engagemang att gro. Genom att verka för andras nytta, hoppas LSV på att vårt fält kan växa och bli en legitim del av samhället. Följ oss på hemsidan för fler exempel på sociala innovationer, entreprenörskap och samhällsutveckling.

Läs mer

White Paper

LSV granskar medias bild av integration

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?


< Se alla