Nyheter

LSV ökar engagemang inom mental hälsa

Leksell Social Ventures är glada att kunna kommunicera sin senaste investering i Mindmore AB – ett företag som erbjuder diagnostiska hjälpverktyg för primär- och slutenvården.

Med rötterna inom mental hälsa har Mindmore AB skapat en av de första digitala och patientcentrerade plattformerna för kognitiv diagnostik med målsättningen att hjälpa utsatta patientgrupper med neurokognitiva dysfunktioner så som demens, alzheimer och utbrändhet. Med sin potential att förbättra patienthälsa, frigöra vårdpersonalens tid samt minska kostnader inom sjukvårdssystemet är Mindmore helt i linje med LSVs fokus på mental hälsa och effektiva sjukvårdslösningar.

Vi ser framemot att tillsammans med Mindmore AB adressera flera av de strukturella utmaningar som omger mental hälsa och neurokognitiva sjukdomar!

 


				

Läs mer

White Paper

Går psykisk ohälsa att förebygga?

White Paper

LSV granskar medias bild av integration

White Paper

LSV granskar medias bild av psykisk ohälsa


< Se alla