Nyheter

Lisen delar med sig av sin praktikresa med LSV

Lisen Follin, 24, har arbetat med Leksell Social Ventures sedan oktober 2014. Parallellt med praktiken på LSV läser hon sin master på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare erfarenheter från marknadsföring och kommunikation, samt bistånd- och utvecklingsarbete. Nedan berättar hon om sin resa till och med LSV.

Är du vår nästa medarbetare inom impact investment? Sök vår deltidspraktik senast 24 maj. http://bit.ly/1ccTIb1

Gilla oss på Facebook för att följa LSVs utveckling

Affärer = samhällsnytta?

Jag har alltid brunnit för affärsutveckling och entreprenörskap, och det var också anledningen till att jag sökte till ekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm.

Parallellt med detta har jag dock också haft ett stort samhällsintresse, och i slutet av min utbildning insåg jag att det hade kommit i skymundan. Vad låg det egentligen för värde i att jag spenderade min framtid med att maximera försäljning på ett schampoovarumärke?

Jag började ifrågasätta om jag hade valt rätt riktning i livet. Fanns där verkligen någon plats för mitt samhällsengagemang? Kan företagande vara mer än kortsiktigt och vinstorienterat?

Innovation i gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv

Fem månaders praktik inom bistånd- och utvecklingsarbete i Uganda gav perspektiv. Jag såg vilken viktig roll långsiktigt privat företagande kan spela i samhällsutvecklingen, som exempelvis kooperativa banker som genom mikrolån gav bönder förutsättningarna att investera i sitt jordbruk och lyfta sig själv i fattigdom. Det var också via mikrofinans som jag kom i kontakt med begreppet ”socialt business”. Plötsligt föll alla pusselbitar föll på plats.

Efter min tid i den ideella sektorn hade jag sett hur människors innovation och drivkraft begränsades av kortsiktiga finansieringslösningar i form av bidrag. Genom att förena företagandet och det ideella, kunde man i form av socialt företagande alltså få en organisationsform som var betydligt mer långsiktig än båda dem två var för sig, och i med detta förutsättningar för att verkligen kunna bidra till samhället.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Social innovation till frukost

Väl hemma efter praktiken i Afrika började jag intressera mig för socialt entreprenörskap och den svenska marknaden. En dag damp det ner ett mejl från Henrik, VD på Leksell Social Ventures. Han hade fått mitt namn genom en gemensam vän och undrade om vi skulle ses över en frukost för att snacka social innovation.

Oj då, tänkte jag, jag kan ju egentligen ingenting om det här, och tackade ja. Vad jag trodde skulle bli en kort möte blev ett två timmar långt samtal över två orörda frukostfrallor. Henrik hade liksom jag gått igenom en liknande personlig resa, där han sett allt från Londons bankvärld till Sveriges arbete i utvecklingsländer.

Vi delade en tro på möjligheten att driva förändring genom entreprenörskap i gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv.

Vadå sociala investerare?

Det här med socialt riskkapital var helt nytt för mig. Ironiskt nog har jag under min tid på Handels varit aktivt ointresserad av allt som hade med finans att göra. Vad jag tidigare sett som synonymt med kortsiktigt ägande blev dock plötsligt ett medel för att förlösa samhällsutveckling, touché.

Precis som vanliga entreprenörer är ju aktörer i den sociala sektorn i behov av finansiering för att kunna utveckla sina verksamheter. För en social investerare är dock den samhälleliga vinsten prio 1. Kapital ses som ett medel att förverkliga, inte målet i sig. Vidare är en bärkraftig affärsmodell av yttersta vikt för att skapa hållbar samhällsnytta.

I rollen som professionell investerare bidrar vi till sektorns utveckling genom att främja de bästa och mest hållbara exemplen inom social innovation.

Lisen 3 edited

Entreprenörer som utmanar systemet

Jag sitter och samtalar med en entreprenör som framgångsrikt utvecklat metoder för bättre vård av psykisk ohälsa, men hur ska han kunna sälja in sin innovation till det offentliga när det inte passar inom ramen för någon aktuell upphandling?

Vi diskuterar ifall privat kapital finansierar ett lyckat pilotprojekt – skulle det kunna övertyga landstingen att ta in metoden, och på så sätt bidra till social innovation inom offentlig sektor?

Under min tid på LSV har det blivit tydligt att den svenska sektorn för social innovation fortfarande är under tillväxt och utveckling. Vilken plats ska de exempelvis ta i det existerade Svenska välfärdssamhället? Vad ska LSV ta för roll i att stärka samhällsentreprenörers legitimitet och främja deras utveckling?

 

Läs mer

Up & Coming

Almedalen och social innovation

Personer

Gör vi nytta eller inte?

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten


< Se alla