Nyheter

Dagens Industri – “Det räcker inte att betala skatt” – Laurent Leksell

I dagarna går vi ut med Leksell Social Ventures som det första professionella investeringsbolaget för samhällsentreprenörskap och social innovation för ett bättre Sverige. I Dagens Industri Weekend 13 Juni kan du följa strålknivmiljardären Laurent Leksells resa från en mångkulturell ungdom via studier och akademi, till strålknivbolaget Elekta AB, ordförandeskapet i Stockholms Stadsmission och det nya initiativet Leksell Social Ventures.

“Vi är vana att tala om fattigdom och misär som något som existerar i utvecklingsländer men det finns en nöd under ytan på det svenska samhället, fattigdom, utanförskap, ungdomar på vift, äldre som är isolerade och inte minst hemlösa.” – L.L.

“Ungdomsarbetslösheten och integrationsproblematiken är fundamentala misslyckanden och tydliga indikatorer på att det svenska samhället och systemet inte är vad vi vill att det ska vara.” – L.L.

“Att det skulle räcka med att betala skatt bygger på ett förtroende för välfärdssystemet. På senare år har det förtroendet börjat krackelera. Vi måste engagera oss individuellt och tillsammans. Det offentliga kan inte lösa alla problem samhället star inför. Samhället är större än staten.” – L.L.

“Det måste vara rent vid vår egen tröskel. Stockholm och Sverige är min tröskel.” – L.L.

“Samhällsentreprenörskapet behövs för att driva fram nya lösningar och sociala modeller för att tackla de komplexa samhällsproblem vi star inför. Privata, ideella och offentliga aktörer klarar inte ensamma av utmaningarna. ” – L.L.

“Tillgången på riskkapital för samhällsentreprenörskap och social innovation är extremt begränsad i Sverige.” – L.L.

Leksell Social Ventures har 50 miljoner kronor från familjen Leksell för att stödja samhällsentreprenörskap, social innovation och ekosystemet kring dessa fenomen nationellt. Vi är agnostiska för olika juridiker (bolag som ideella föreningar) och kan använda oss av kreditgivning, finansiella garantier, aktieinvesteringar samt bidrag i vissa fall. Vi söker skalbara, ekonomiskt hållbara (5% överskott), målstyrda initiativ som kan uppvisa effektiv och mätbar samhällsnytta.

Har du en skalbar och beprövad idé för att tackla utanförskap i Sverige? Ta kontakt genom formulären här.

Läs mer

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

White Paper

Integration – ett område för social innovation och LSV

Personer

Gör vi nytta eller inte?


< Se alla