Nyheter

LSV utvärderar socialt utfallskontrakt i Norrköping

Under våren 2014 tog Leksell Social Ventures (LSV) initiativ till att utforska möjligheter att etablera sociala utfallskontrakt i Sverige, vilket 2016 ledde till att man i samarbete med Norrköpings kommun och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) signerade Sveriges första social utfallskontrakt (äk. Social Impact Bond).

Som investerare var och är LSVs ambition att bidra till byggandet av en transparent marknad för ekonomiskt hållbara utfallsbaserade sociala investeringar. I en nyutgiven rapport vill vi på Leksell Social Ventures nu sammanfatta och dela med oss av våra observationer och lärdomar, från investerarens perspektiv (slutrapportering av kontraktet väntas under 2021) – allt för att bidra till byggandet av en utfallsbaserad marknad.

Ta del av vår rapport här:
Rapport: Socialt Utfallskontrakt, September 2019

Håll även utkik efter annonsering om vidare diskussioner under hösten rörande dessa lärdomar och insikter – vi ser framemot att få diskutera med samtliga relevanta aktörer hur vi tar nästa steg i byggandet av en marknad!

Läs mer

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

Personer

Gör vi nytta eller inte?

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016


< Se alla