Nyheter

Nyårskrönika

Nyåret medför ett verkligt avstamp för LSV. Vi har genomfört vår första finansiering (! offentliggörs inom kort). Vi är i djupa förhandlingar om vad som kan bli vårt andra case. Med 2015 i ryggen har vi satt punkt för ett oerhört lärorikt och händelserikt år. Det var året vi engagerat analyserade gräsrotssektorn för social innovation och drog slutsatsen att Sveriges sociala entreprenörer och intraprenörer har mycket spännande för sig men är ett par år ifrån den mognadsgrad vi ser i övriga Europa där offentlig och privat sektor utvecklat innovativa partnerskap för att lyfta social innovation till ett sektoröverskridande samhällsbyggarprojekt. 2015 var året vi bestämde oss för att fokusera på integration och psykisk ohälsa för att kunna gå på djupet och artikulera investeringskriterier som krävs för att bidra till slagkraftiga insatsmodeller och lösningar. Det var även året vi upptäckte en spännande marknad för social innovation bland landets kommuner och regioner.

Dessa lärdomar leder till slutsatsen att LSV har lyckats med sin första fas, att finna ett grepp om hur sektorn för social innovation kan stödjas inom ramen för Familjen Leksells engagemang. Nu artikulerar vi LSV 2.0 och sätter siktet på utbyggnaden av modeller, plattformar och verktyg för social innovation och social finans i Norden och Europa, resan har bara börjat! Tack till alla som bidrar i stort och smått. Det är faktiskt bara när LSV lyckas uppmuntra andra till handling som vi blir skalbara och driver det värde vi söker.

Kring årsskiftet nås vi av signaler att något händer i marknaden för social finans. I USA köper investmentbanken Goldman Sachs upp en aktör specialiserad på “impact investing”, LSVs verksamhetsfält. Samtidigt reviderar amerikanska myndigheter riktlinjerna som länge gäckat sektorn – “fiduciary responsibility” (ung. fiskalt ansvar) begränsningarna kring finansiell rådgivning som inte tillåter rådgivare vid banker och andra institut att rekommendera finansiella investeringar på hållbarhetsmeriter utan endast på ekonomiska meriter. Nu ändras detta och rådgivarna får en skrivning som tillåter hållbarhetskriterier som ett argument för långsiktig ekonomisk vinning, öppnas nu dammarna för institutionella investeringar till impact sektorn? Vi får se. Andra storbanker I USA och Europa skalar upp sitt engagemang för området. Vi står inför den första vågen av social finans inträde i Norden. I dagarna Registrerades Epiqus, ett finskt investeringsbolag, som den andra juridikern i Europa under ett nya EU gemensamma ramverket AIFMD-EUSEF (Alternative Investment Fund Management Directive-EU Social Enterprise Fund).

God fortsättning,

Henrik Storm Dyrssen,

VD, LSV

Läs mer

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

White Paper

Psykisk Ohälsa – ett område för social innovation och LSV


< Se alla