Nyheter

Laurent Leksell öppnar Stockholm Philanthropy Symposium

Sveriges idéburna sektor ligger efter Europa och den Anglosaxiska världen. Välfärdsbygget har undanbett konkurrens från idéburna alternativ. Vi är det sista landet i Europa som inte har skatteavdrag för donationer. Under konferensen får vi inspiration utifrån, det är nyttigt för Sverige.

Läs mer

White Paper

Går psykisk ohälsa att förebygga?

White Paper

LSV granskar medias bild av psykisk ohälsa

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd


< Se alla