Nyheter

Laurent Leksell öppnar Stockholm Philanthropy Symposium

Sveriges idéburna sektor ligger efter Europa och den Anglosaxiska världen. Välfärdsbygget har undanbett konkurrens från idéburna alternativ. Vi är det sista landet i Europa som inte har skatteavdrag för donationer. Under konferensen får vi inspiration utifrån, det är nyttigt för Sverige.

Läs mer

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

Up & Coming

Almedalen och social innovation

White Paper

Integration – ett område för social innovation och LSV


< Se alla