Nyheter

Laurent Leksell öppnar Stockholm Philanthropy Symposium

Sveriges idéburna sektor ligger efter Europa och den Anglosaxiska världen. Välfärdsbygget har undanbett konkurrens från idéburna alternativ. Vi är det sista landet i Europa som inte har skatteavdrag för donationer. Under konferensen får vi inspiration utifrån, det är nyttigt för Sverige.

Läs mer

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?

Initiativ

Hur kan vi höja potentialen hos initiativ inom social innovation?


< Se alla