Nyheter

Laurent Leksell öppnar Stockholm Philanthropy Symposium

Sveriges idéburna sektor ligger efter Europa och den Anglosaxiska världen. Välfärdsbygget har undanbett konkurrens från idéburna alternativ. Vi är det sista landet i Europa som inte har skatteavdrag för donationer. Under konferensen får vi inspiration utifrån, det är nyttigt för Sverige.

Läs mer

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken

White Paper

LSV granskar medias bild av integration


< Se alla