Nyheter

Laurent Leksell öppnar Stockholm Philanthropy Symposium

Sveriges idéburna sektor ligger efter Europa och den Anglosaxiska världen. Välfärdsbygget har undanbett konkurrens från idéburna alternativ. Vi är det sista landet i Europa som inte har skatteavdrag för donationer. Under konferensen får vi inspiration utifrån, det är nyttigt för Sverige.

Läs mer

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken

White Paper

LSV granskar medias bild av integration


< Se alla