Nya lokaler för 2017

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

Under 2016 har LSV gjort sina två första investeringar. Den ena i Järvaskolan utanför Stockholm och den andra i Norrköpings kommun. Det var i Norrköping som vi introducerade konceptet med Social Impact Bonds, eller Sociala Utfallskontrakt, på den svenska marknaden.

Vi började 2017 med att flytta till nya lokaler hos Norrsken House som kommer bli Europas största hubb för teknikbaserad social innovation. För det nya året har vi också gjort en strategiväxling som betyder att vi nu främst kommer fokusera på hur vi bäst hjälper kommuner och landsting att köpa in social innovation. På så sätt hoppas vi göra den svenska marknaden mer mogen för social innovation.

Som ett led i det arbetet har vi dessutom varit delaktiga i att skapa en intermediär vars uppgift är att reda på exakt vad kommuner och landsting behöver hjälp med inom det sociala området, för att sedan omarbeta insikterna till investeringsfärdiga projekt. Arbetet fortsätter också med våra två temaområden, psykisk hälsa och integration. Hur uppstår behoven, vilka lösningar saknas och hur kan externa aktörer hjälpa till för att hitta lösningarna?

Läs mer

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

White Paper

LSV granskar medias bild av integration


< Se alla