Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

Länk till originalartikeln i Svenska Dagbladet

Pengarna tillbaka, men bara om det går bra.

Nu testar den rike filantropen Laurent Leksell på socialt entreprenörsskap tillammans med Norrköpings kommun, och satsar runt tio miljoner kronor för att hjälpa barn som placerats på HVB-hem.

Barn som placeras i HVB-hem eller behandlingshem riskerar att hamna snett, med många omplaceringar och stor risk för utslagning innan vuxen ålder. Men med bättre stöd ska det kunna undvikas, enligt Norrköpings kommun och Laurent Leksell, huvudägare till medicinföretaget Elekta.

10 miljoner kronor för att utveckla socialtjänsten i Norrköping

Nu satsar filantropen Laurent Leksell runt 10 miljoner kronor och engagemang för att utveckla socialtjänsten i Norrköpings kommun.

Barnen ska få kvalificerat stöd och kunnig handledning från första början av både skola och socialtjänst, och resultatet ska noga följas upp och utvärderas. På så vis ska framtida problem för dem minskas drastiskt. Rent praktiskt ska stödet komma från kunniga socialarbetare, men pengarna kommer från Laurent Leksells sociala investeringsbolag Leksell Social Ventures.

Går det bra för Norrköpingsbarnen så betalar Norrköpings kommun tillbaka de cirka tio miljoner han lagt in. Om det skulle visa sig inte göra det så har han i alla fall försökt hjälpa till, men får inte tillbaka några pengar. Laurent Leksell kallar det för ett socialt utfallskontrakt, Social Impact Bond.

– På det här sättet kan nya sociala modeller och metoder utvecklas utan att belasta skattebetalarna, säger Laurent Leksell.

En modell för privat kapital att bidra till välfärdens utveckling

Det innebär att en privat aktör finansierar i ett socialt ändamål för att åstadkomma ett bättre socialt utfall. Om målen uppnås målen så betalar det offentliga tillbaka det insatta kapitalet med en rimlig avkastning.

– Jag vill medverka till att skapa skalbara lösningar, säger han.

Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings Kommun

Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings Kommun

Lars Stjernkvist är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping där Laurent Leksells första sociala utfallskontrakt testas. Stjernkvist är i grunden en supersocialdemokrat, före detta partisekreterare som han är.

Sammarbete mellan kommuner och privat sektor löser välfärdens utmaningar

Men här är han helt med på noterna. Kommunerna behöver hjälp, eftersom problemen är så stora och resurserna så små.

– Man måste vara utrustad med väldigt stora ideologiska skygglappar för att inte se detta som en möjlighet, säger han.

Han släpper så gärna in månglarna i det socialdemokratiska templet, om det för deras del bara handlar om att få tillbaka sina insatta pengar på lyckade satsningar. Hjälpen med utvärdering av metoderna och utveckling av så att insatserna kan förbättras.

– Problemet är att kommuner har svårt att få fram pengar till riktigt noggranna utvärderingar. I dag satsar vi många miljoner inom socialtjänsten utan att det ger resultat. Ibland är vi dumsnåla, ibland vet vi bara inte hur effekterna blir. Vi behöver hjälp med kvalitetssäkring, säger han.

Socialdemokrati, kapitalism och välfärdens kärnfrågor i samma båt

Detta är en av välfärdens kärnfrågor, tycker Stjernkvist.

– Jag, och Socialdemokraterna, tror på social ingenjörskonst. Ofta när olika intressen möts så slår det gnistor. Visst kan det finnas de som slår bakut, men det privata har inte större krav än att det ska gå bra, då har jag inga problem med det, säger Lars Stjernkvist.

Laurent Leksell må vara en ovanlig kapitalist, som satsat 50 miljoner kronor i sitt sociala investeringsbolag Leksell Social Ventures, varav tio miljoner nu går till barnen i Norrköping.

Samhället är större än staten och det räcker inte att betala skatt

Visst kunde han dra sig tillbaka och leva gott på pengarna som han dragit in på sitt medicinteknikföretag Elekta. Kanske också skänka en och annan krona till välgörande ändamål. Men filantropen Laurent Leksell har högre ambitioner än så.

– Jag har varit ordförande i Stockholms stadsmission, och jag har sett vilka utmaningar vi står inför. De sociala problemen i dag är så komplicerade att de gamla modellerna inte fungerar, säger han.

Han tänker på exempelvis alla utsatta barn, den psykiska ohälsan hos unga, de växande integrationsproblemen och hur vissa områden är extra utsatta.

Därför vill han testa nya modeller. Nu för han in nya tankesätt i den svenska socialtjänsten som innefattar privat riskkapital och för svensk socialtjänst del främmande fåglar som stenhård målstyrning och resultatuppföljning.

– Det finns inget offentligt kapital för social innovation, och ingen finansiering för socialt entreprenörskap, säger han.

Kapital har han däremot själv, liksom idéerna och viljan att försöka göra något för att hjälpa andra.

– Utomlands har man kommit mycket längre (med t.ex. just sociala utfallskontrakt eller “Social Impact Bonds” som de då kallas. – Red.Anm.) Sverige ligger sent i utvecklingen, det finns modeller utomlands som fungerar. Men här i Sverige finns en slags låsning, säger han.

Sociala utfallskontrakt ett av fler verktyg i lådan

Sociala utfallskontrakt, som det i Norrköping, eller andra nya metoder inom socialtjänsten ska inte ses som det enda som ska rädda svensk välfärd, förklarar han. Däremot som en hjälp och katalysator för att utvecklas och gå framåt.

– Vi behöver möjliggöra nya sociala metoder, vi är i desperat behov av nya modeller, säger Laurent Leksell.

Läs mer

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

White Paper

LSV granskar medias bild av integration


< Se alla