Up & Coming

Almedalen och social innovation

Debatt om företagande och samhällsnytta

Under Almedalen 2015 deltog LSV i ett flertal aktiviteter. I egen regi hölls tillsammans med Hjärna Hjärta Cash en paneldebatt om företagande och samhällsnytta. Tillsammans med

Se videon från debatten här:

Lansering av samarbete för utfallskontrakt med Norrköpings Kommun

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), konsultfirman Health Navigator och Norrköpings kommun lanserade LSV under Fredagen ett samarbete för finansiering av innovation kring hanteringen av placerade barn i Norrköping.

Se videon från seminariet här.

Modellen som kallas utfallskontrakt går i korthet ut på att en privat finansiär som LSV kan ta risken för innovation kring ett specifikt behov i kommunen genom att finansiera utvecklingen av en adekvat modell (tillhandahållen av en extern part eller utvecklad inom kommunen). Finansiären får betalt under förutsättning att modellen visar sig effektiv, dvs att det förväntade utfallet infrias. Utfallet kan mätas i besparingar för kommunen likväl som socialt utfall i form av t.ex. förbättrade skolresultat för målgruppen.

Under hösten ska gruppen utveckla behovsanalysen kring målgruppen och söka en modell för det specificerade problemet vare sig det blir förebyggande insatser, omplacering av barn från HVB till familjehem eller andra önskvärda utfall av ekonomisk och social karaktär. Målbilden är ett underskrivet kontrakt i januari 2016.

Stadsministern öppnade med individens initiativkraft

Socialdemokraterna.se

Socialdemokraterna.se

Det mest publika inslaget för sektorn i Almedalen var kanske Stefan Löfvens omnämnande av Johan Wendt och Mattecentrum som ett föredömligt initiativ på individnivå i samhället. Stadsministern uppehölls sig inte vid social innovation i sig eller samhällsentreprenörskap i någon tydligare bemärkelse utan fokuserade på individens ansvar att bidra.

” Vänner, är det något som värmer mitt hjärta, så är det när människor utvecklar sig själva, och på så sätt utvecklar sitt samhälle.

Jag ser det varje dag. Som Johan Wendt, som är här i publiken ikväll, som hjälpte grannflickan inför matematikprovet. Hon kom tillbaka med ett VG, och sa med tårar i ögonen att hon hade trott att det betyget inte ”var för sådana som henne”.

Idag finns det Mattecentrum som Johan grundade i 28 städer, där alla får fri mattehjälp – och får känna i hjärtat att höga betyg är något för dem!”

Ett par intressanta nedslag och nyheter kunde ändå märkas under veckans gång:

Ylva Johansson lovade insats för arbetsintegrerande företag

ylva johansson

Ylva Johanson lovade under en paneldebatt att arbetsintegrerande företag kunde spela en lovande roll för att förbättra matchning, kompetensutveckling och viss jobbtillväxt på arbetsmarknaden. Vari detta stöd skulle bestå var inte helt klart men indikationen var att finansiellt stöd och förbättrade förutsättningar skulle komma på fråga. Måne en tandlös trevare eller en indikation om ett nyvunnet intresse för den privata innovationens löften?

Arbetsintegrerande företag är den enda typ av samhällsentreprenöriella verksamheter som fått erkännande och uppmärksamhet i lagstiftning och politisk policy. På fråga om detta kunde innebära en nyfikenhet gentemot samhällsentreprenörskap i fler kategorier svarade Arbetsmarknadsministern undflyende och befäste sitt fokus på hemmaarenan och det arbetsmarknadsmässigt relevanta.

Inrikesministern konkurrerar med upphandling i sociala syften

På en samling med Sveriges kvinnojourer deltog inrikesminister Ardalan Shekarabi med ett lite nytt budskap. Kvinnojourerna äskade undantag för upphandlingsregler för att förenkla partnerskap med lokala myndigheter. Det var tydligen inte alls omöjligt indikerade Shekarabi. Han förordade direkt undantag för sådana verksamheter som anses önskvärda i kommunen och som inte möter konkurrens. I dessa fall borde möjligheterna till direktupphandling utökas. Men ett alternativ lyftes även. Kanske ideburna offentliga partnerskap sk. IOPer kunde delegeras särskilda finansiella medel för att möta just detta behov.

Möjligheten med utökade resurser och legitimitet för IOPer är betydelsefull. Det innebär en källa till efterfrågan för sociala lösningar. Kvinnojourer är ett lite tröstlöst prospekt för en impact investerare eftersom efterfrågan på deras tjänster är sorgligt opålitlig. Inte mycket hållbar affär att fästa en investerares förtroende vid. Men om finansieringen kunde göras mer förutsägbar så kanske även kvinnojourerna skulle kunna locka till sig finansiärer att bidra till utveckling och tillväxt.

Kommunerna vill spara pengar på metodutveckling

Samtal med de otaliga kommunrepresentanterna under veckan gav vid handen en helt annan köpvilja för social innovation, i den mån det kunde hjälpa kommunen att göra mer till god kvalitet för mindre. Metodutveckling inom kommunen är särskilt attraktivt prospekt för de 64 sociala investeringsfonder som skramlat fram över 1 miljard kronor under de senaste åren. Utvecklingen kommer mycket till följd av Skandias Stiftelse Idéer för Livet och Ekonomerna Nilsson och Wadeskogs enträgna argumentation för insatser i tidiga skeden för besparingar länge ned för vägen. Som alltid hägrar dock upphandlingsreglerna över den kommun som vill satsa på ett enskilt initiativ och höjda gränser för direktupphandling hjälper inte när det är finansiering i miljonklassen som de flesta utomstående initiativ kräver. Metodutveckling inom kommunen kan dock finansieras mer fritt med interna medel och det är naturligtvis inåt de kommunala sociala investeringsfonderna främst tittar.

För den som har en attraktiv modell för hur kommuner kan göra mer, till högre kvalitet, billigare så finns nu således en köpvillig marknad. De flesta kommuner är långt mer klarspråkiga kring samhällsutmaningarna än rikspolitikerna och behovet av lösningar är trängande om välfärdsstaten finansiella hållbarhet ska överleva de kommande åren.

LSVs analys av Almedalen 2015

Vår analys av årets Almedalsvecka är att situationen för landets kommuner börjar bli alltmer trängande. Skillnaden i attityd mot samhällsproblemen är tydlig mellan nationella och lokala politiker. Lokalpolitiken har inte råd med högdraget idealiserande eller polemiserande över politiska poäng. Kommunerna ser verkligheten i ögonen och den ljusnande framtid är svår som SKL uttryckte det under seminariet med LSV.

Ett mer pressat läge frambringar dock möjligheter. Nöden är innovationens moder och så kommer det att bli även denna gång. Kommuner med tydlig probleminsikt blir till köpvilliga kunder för kvalitativ social innovation och hållbara sociala modeller. I Sverige finns 290 kommuner, 64 av dem har redan allokerat medel särskilt för social innovation. Det gör en marknad med köpkraft som heter duga. De flesta kommuner har dessutom varianter på liknande problemställningar, utflyttning till följd av urbanisering, sinande skatteintäkter därav, nedläggning av lokala services till följd av detta, ungdomsarbetslöshet, tilltagande psykisk ohälsa, substansmissbruk och ökande invandring. Det är som en motor för högerpopulister. Det innebär även att det är en koncentrerad uppsättning problem som söker sina lösningar och många köpvilliga kunder. Proxys kan vara asylboendemarknaden. Tänk om entreprenörer kunde få betalt för sociala effekter istället för antalet bäddar, pysselsättning eller andra aktiviteter och faciliteter som inte har något med det önskade utfallet att göra, bättre integration, bättre arbetsmarknad, minskad psykisk ohälsa och ökad social sammanhållning?

Sverige behöver 5-10 modeller som löser kommunernas huvudsakliga problemställningar som kan implementeras lokalt i nationell skala. Detta kommer LSV ta fasta på under året som kommer.

 

Följ LSVs resa för att hitta lösningar till samhällets stora problem, med målet att skapa ett bättre Sverige.

Läs mer

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten


< Se alla