Kriterier

Social nytta

Framgångsrika ansökningar har en tydlig idé om hur de skapar social samhällsnytta och hur modellen fungerar, och inte.

LSV söker verksamheter som fokuserar på sociala problem såsom socialt eller ekonomiskt utanförskap, hållbar stadsutveckling och utvecklingen av den sociala ekonomin I Sverige. För närvarande fokuserar LSV särskilt på inkludering av utlandsfödda, psykisk ohälsa och tekniklösningar för social samhällsnytta.

Framgångsrika entreprenörer arbetar inte enbart för löning utan även för det värde deras lösningar skapar för kunderna. De arbetar för att förstå de verkliga effekterna av det värderbjudande de saluför.

Av de ansökningar LSV mottagit (192) har 90% fokuserat på sociala samhällsproblem och 40% på sociala problem som LSV särskilt arbetar med under 2014-2016.

Läs mer

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?


< Se alla