Kriterier

Portfolio strategi

Framgångsrika ansökningar framför verksamheter som har potential att sätta social innovation och finans för samhällsnytta på kartan för svenskt näringsliv och politiken.

LSV söker ett par fantastiska verksamheter som kan bli föregångsexempel för social innovation och investeringar för samhällsnytta i Sverige.

En framgångsrik entreprenör drivs inte främst av pengar utan av att skapa verklig förändring för hur världen fungerar och hur människor ser sina möjligheter och begränsningar.

Läs mer

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken

Initiativ

Hur kan vi höja potentialen hos initiativ inom social innovation?


< Se alla