Kriterier

Mätbar

Framgångsrika ansökningar har ett väl definierat social samhällsproblem och en tydligt definierad målgrupp.

LSV söker verksamheter som har tydliga idéer eller processer för de variabler som måste mätas för att skapa förståelse för om och hur verksamheten skapar socialt värde för målgruppen.

Framgångsrika entreprenörer vet att data är livsviktigt för att förstå kunderna och deras upplevelser och för att förstå vad som fungerar och inte.

Av de ansökningar LSV har mottagit (192) har 95% haft tydligt definierade samhällsproblem och målgrupper och 60% har haft mätbara modeller.

 

Läs mer

Up & Coming

Vad har vi gjort och vad kommer vi göra?

Up & Coming

Almedalen och social innovation

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?


< Se alla