Kriterier

Målinriktad

Framgångsrika ansökningar visar på en artikulerad idé, struktur eller process som hjälper till vid avvägningar mellan (1) ekonomiska hänsyn och (2) socialt värdeskapande för målgruppen.

LSV söker verksamheter som förstår avvägningarna mellan affären och det sociala värdeskapandet och är fast beslutna att få det att fungera.

Framgångsrika entreprenörer har tydliga prioriteringar som driver fokus och möjliggör medarbetare att handla utefter starka värderingar.

Av de ansökningar LSV får har mycket få verksamheter kommit så långt att de kämpar med konflikten mellan affär och samhällsnytta. Det är därför en kritisk punkt för proaktiva diskussioner i samband med finansiering.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Få en uppdatering en gång i månaden med populärt innehåll och nyheter från @leksellsocial och #socinn sektorn samt kommande initiativ att hålla ett öga på.

Läs mer

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

White Paper

Integration – ett område för social innovation och LSV


< Se alla