Kriterier

Initiativ med

Framgångsrika ansökningar har etablerat juridiker av ett eller annat slag. LSV finansierar inte idéer eller affärsutveckling annat än marknadsvalidering för en på annat håll bevisad modell.

Ansökande kan vara ideella föreningar eller företag. Ansökande har ofta både och för att dra nytta av olika juridikers olika möjligheter.

Framgångsrika entreprenörer lyckas sälja sina idéer till andra. Att rekrytera ett kompetent team är ett första exempel på detta.

Av de ansökningar LSV mottagit (192) kommer 70% från inkorporerade team och 30% från intraprenöriella innovationsteam inom existerande organisationer.

Läs mer

White Paper

LSV granskar medias bild av integration

Initiativ

Konsten att rädda världen

White Paper

Går psykisk ohälsa att förebygga?


< Se alla