Kriterier

Initiativ med

Framgångsrika ansökningar har etablerat juridiker av ett eller annat slag. LSV finansierar inte idéer eller affärsutveckling annat än marknadsvalidering för en på annat håll bevisad modell.

Ansökande kan vara ideella föreningar eller företag. Ansökande har ofta både och för att dra nytta av olika juridikers olika möjligheter.

Framgångsrika entreprenörer lyckas sälja sina idéer till andra. Att rekrytera ett kompetent team är ett första exempel på detta.

Av de ansökningar LSV mottagit (192) kommer 70% från inkorporerade team och 30% från intraprenöriella innovationsteam inom existerande organisationer.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Få en uppdatering en gång i månaden med populärt innehåll och nyheter från @leksellsocial och #socinn sektorn samt kommande initiativ att hålla ett öga på.

Läs mer

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Initiativ

Konsten att rädda världen

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016


< Se alla