Kriterier

Initiativ med

Framgångsrika ansökningar har etablerat juridiker av ett eller annat slag. LSV finansierar inte idéer eller affärsutveckling annat än marknadsvalidering för en på annat håll bevisad modell.

Ansökande kan vara ideella föreningar eller företag. Ansökande har ofta både och för att dra nytta av olika juridikers olika möjligheter.

Framgångsrika entreprenörer lyckas sälja sina idéer till andra. Att rekrytera ett kompetent team är ett första exempel på detta.

Av de ansökningar LSV mottagit (192) kommer 70% från inkorporerade team och 30% från intraprenöriella innovationsteam inom existerande organisationer.

Läs mer

Up & Coming

Almedalen och social innovation

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?

White Paper

Går psykisk ohälsa att förebygga?


< Se alla