Kriterier

Finansiella instrument

Framgångsrika ansökningar söker investering, inte donationer.

LSV erbjuder lån, aktieinvestering, finansiella garantier och bidrag i särskilda fall.

LSV föredrar lånefinansiering för det att det möjliggör en avgränsad gemensam resa med tillfälle för reflektion och beslut om ett fortsatt partnerskap är önskvärt eller om andra lösningar är fördelaktiga. Aktieinvesteringar medför ett långsiktigt ömsesidigt åtagande och kan verka begränsande för framtida finansieringsrundor.

LSV finansierar inte stiftelser och ger inte donationer eller bidrag annat än för lokal marknadsvalidering av modeller som bevisat sig på annat hall.

Av de ansökningar LSV mottagit har 85% sökt investeringar, 10% donationer eller bidrag och resterande icke-finansiellt stöd.

Läs mer

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

Up & Coming

Almedalen och social innovation


< Se alla