Kriterier

Evidensbaserad

Framgångsrika ansökningar har en modell för att bygga bevis för att verksamheten faktiskt skapar social samhällsnytta.

LSV söker verksamheter som antingen har en väldokumenterad och bevisad modell, alternativt en forskningsbaserad hypotes och trovärdig process för att validera denna.

Framgångsrika entreprenörer vet att kunden har rätt och att man måste finna ett sätt att sälja sitt värdeerbjudande om det ska bli framgångsrikt i marknaden och attrahera professionella investerare.

Av de ansökningar LSV mottagit har 5% haft bevisade modeller, 35% åtminstone evidensbaserade processer medan 60% varit rent hypotesbaserade.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Få en uppdatering en gång i månaden med populärt innehåll och nyheter från @leksellsocial och #socinn sektorn samt kommande initiativ att hålla ett öga på.

Läs mer

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor


< Se alla