Kriterier

Evidensbaserad

Framgångsrika ansökningar har en modell för att bygga bevis för att verksamheten faktiskt skapar social samhällsnytta.

LSV söker verksamheter som antingen har en väldokumenterad och bevisad modell, alternativt en forskningsbaserad hypotes och trovärdig process för att validera denna.

Framgångsrika entreprenörer vet att kunden har rätt och att man måste finna ett sätt att sälja sitt värdeerbjudande om det ska bli framgångsrikt i marknaden och attrahera professionella investerare.

Av de ansökningar LSV mottagit har 5% haft bevisade modeller, 35% åtminstone evidensbaserade processer medan 60% varit rent hypotesbaserade.

Läs mer

White Paper

Psykisk Ohälsa – ett område för social innovation och LSV

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor


< Se alla