Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

Sverige har en bra välfärd, men den är byggd för att reagera på symptom och hantera problem. Den är inte designad för tidiga insatser.

Ett av problemen vi ser i en statlig välfärdskontext är att det saknas ett system för innovation. Att förändra välfärden idag tar lång tid och förutsättningarna är dåliga för att driva nya insatser framåt.

Men om företag kunde tjäna pengar på att skapa mätbara samhällsförbättringar och om det var samma sak att göra samhällsnytta och tjäna pengar, då är den finansiella marknadens drivkrafter möjliga att dirigera rätt in i samhällsnyttan.

Vår tanke är att finansiera innovation inom välfärden som fokuserar på tidiga insatser och som i förlängningen också kan frigöra skattepengar. Välfärden kommer inte gå ihop ekonomiskt så länge man fortsätter lägga pengar på sena insatser eftersom det bara kommer bli allt dyrare för en allt större del av befolkningen.

Om företag kunde få betalt för det sociala utfallet som deras arbete resulterade i, då har man också möjlighet att skala någonting som verkligen skapar samhällsnytta.

 

I videon kan du se Henrik förklara hur LSV jobbar för att öka innovationstakten och effektivisera välfärdssystemet.

Du kan också ladda ner Henriks presentationsbilder för att se modellerna tydligare.

Läs mer

Up & Coming

Almedalen och social innovation

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Personer

Gör vi nytta eller inte?


< Se alla