Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken

”Social innovation sker när vi omdefinierar privat, offentlig och ideell sektors roll.”

Lena Lago har under nästan hela sitt yrkessamma liv arbetat för att skapa meningsfulla uppgifter för människor. Som grundare av det banbrytande arbetskooperativet Basta! och aktiv i den erkända ideella verksamheten Fryshusets, Stockholm, engagemang för sociala investeringar, är hon en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller arbeta med tillämpbara sociala innovationer som fungerar på riktigt.

Samhällets uppbyggnad passar inte alla

”Jag började som mellanstadielärare och såg ganska tidigt att skolan var ett system och att de barn som inte hamnade i systemet hamnade utanför.”

Lena såg att en konsekvens av att inte passa in i systemet var att individen lätt hamnar i en byråkratisk spiral, inom vilken hen slussas runt mellan myndigheter, utan överblick och kontroll. Lena reagerade – istället för att sitta passiv så bestämde hon sig för att lämna lärarlivet i jakten på lösningar till problemet.

Konsten att hitta meningsfulla uppgifter

Lena bestämde sig för att satsa på att arbeta med individen i fokus och utgick ifrån tanken att alla människor besitter användbara kompetenser. Ett av de första initiativ som hon engagerade sig i var i Basta! arbetskooperativ. Basta! är ett brukarstyrt företag, inom vilket personer med tidigare erfarenhet av missbruk får ta makten och inflytandet över verksamheterna de arbetar i. Lenas tanke var enkel men inte helt okontroversiell i välfärds-Sverige – modellen måste vara mer flexibel:

”I en yrkesutbildning är det så att man alltid måste ha matte, svenska och engelska. Ska vi få med de här grupperna […] så måste vi försöka klara det utan matte, svenska och engelska.”

Enligt Lena är nyckeln att hitta så meningsfulla uppgifter som möjligt – individen måste känna att någon litar på hen och på dennes jobb.

Lena har fler sociala innovationer på gång

“Man måste hitta arenor där man kan frigöra sig från de byråkratiska systemen.”

Utöver Basta! arbetar Lena numer även med andra typer av sociala innovationer. Hon är till exempel aktiv i den ideella verksamheten Fryshuset, en erkänd organisation som fokuserar på att skapa meningsfulla uppgifter för utsatta unga. Lena är projektledare för deras initiativ att starta en social impact bond som är en ny sorts finansieringsmodell som används inom fältet social innovation, inspirerad av Europeiska föregångare. Inom en social impact bond samarbetar privata finansiärer med offentlig sektor för att skapa evidensbaserade initiativ för sociala innovation som får betalt efter utfall.

Vi på LSV tycker att Lena Lagos karriär illustrerar att social innovation kan innebära arbete över operativa, finansiella och strategiska discipliner och mellan offentlig, privat och ideell sektor. En av de mest populära management-teorierna inom social innovation är behovet av “flerspråkigt ledarskap”, en praktik som skapar kunskap om hur man navigerar och förhåller sig till offentlig, privat och ideell sektor, vilket grundläggande för metodiken kring social innovation.

 

”Att skapa något, för en målgrupp, hitta andra vägar och ändå nå resultat. Sådana riktade insatser som är på riktigt, det tror jag på”.

 

Följ LSVs resa för att hitta lösningar till samhällets stora problem, med målet att skapa ett bättre Sverige.

Läs mer

White Paper

Spelar det någon roll om psykisk ohälsa ökar?

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

White Paper

LSV granskar medias bild av psykisk ohälsa


< Se alla