Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

Du som driver ett idéburet projekt behöver först och främst en hållbar modell. Det är den grunden som håller dig vid liv i begynnelsen när ni fortfarande arbetar småskaligt. Men om du vill att din fantastiska idé ska betyda något på riktigt måste du också ha en plan för hur verksamheten ska fungera på en större skala.

Skalbarhet handlar om att skapa enkla modeller genom att ta de framgångsrika delarna av idéen och göra dem multiplicerbara. Vi har märkt att endast 15% av de som söker sig till LSV har en modell för hur de ska växa. Därför har vi i den här videon pratat med två samhällsentreprenörer som berättar om hur deras tillväxtresa sett ut och vad du som eldsjäl måste tänka på.

De talar bland annat om vilken kompetens som bör hållas kvar in-house och vikten av att framtida kollegor blir delägare av din vision. LSV:s VD Henrik ger också några exempel på användbara skalbarhetsmodeller som kan hjälpa dig att lyckas i tillväxtfasen.

Läs mer

Initiativ

Konsten att rädda världen

Up & Coming

Almedalen och social innovation

Personer

Lena Lago och social innovation i praktiken


< Se alla