Personer

Gör vi nytta eller inte?

Mätbarhet svarar på frågor.
Men först måste vi veta vilka frågor som ska ställa innan vi kan börja mäta. Vad ska mätas, hur, och varför? Många entreprenörer tycker att mätbarhet verkar krångligt att uppnå, men om man håller sig till enkla parametrar kan mätningen göras relativt okomplicerad.

Det handlar främst om att kunna visa vilken effekt verksamheten egentligen har. Varför är just den din lösning bättre än andra tänkbara alternativ? Om du klart och tydligt kan visa på effekt per krona blir mätbarheten ett kraftfullt verktyg för att sälja tjänsten eller produkten till kunderna.

I videon har vi pratat med både kund- och entreprenörsidan. Urban och Tomas berättar bland annat om vilken roll mätbarhet spelar för ett projekts framgång och vikten av att kunna bygga evidens under resans väg. Filmen hjälper dig som socialentreprenörer att förstå potentialen i att sälja mätbarhet idag.

Läs mer

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

White Paper

LSV granskar medias bild av integration

White Paper

Integration – ett område för social innovation och LSV


< Se alla