Free Child Walking on White Round Spheres Balance Creative Commons by Pink Sherbet Photography

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor

Offentlig sektor hanterar många komplexa problem. Inte sällan behöver en individ hjälp från flera olika myndigheter, vilket ökar risken för otillräcklig kommunikation och bristande transparens. Tänk om det fanns ett sätt att koordinera och ha översikt över en individs resa genom det offentliga systemet?

Patchwork (UK) är ett exempel på en verksamhet som skapat hållbara lösningar inom den offentliga sektorn på ett nytt, teknikbaserat sätt. I Sverige är behoven för liknande modeller stora och Patchwork presenterar ett sätt att lösa problemet på.

Att nå samhällets mest utsatta människor

Idén till Patchwork föddes ur den uppmärksammade Baby P skandalen i Storbritannien, där en 17-månader gammal pojke trots 60 hembesök från socialtjänsten och vittnesmål om våld i hemmet kunde berövas livet av sina föräldrar. Visionen blev att skapa ett verktyg som skyddade de medborgare som befinner sig i de allra mest utsatta miljöerna, och som saknar förmågan att slå larm på egen hand.

Ett digitalt verktyg som möjliggör samarbete

Under två år arbetade ett team bestående av experter inom sociala teknologier och service-design tillsammans med lokala myndigheter, familjer, barn och tjänstemän för att identifiera de största problemen. Man kom fram till att systemet brast framför allt när det gällde koordineringen mellan tjänstemän.

Lösningen blev alltså Patchwork, ett digitalt verktyg som kopplar samman tjänstemän mellan socialtjänst, sjukvård, och psykiatri, allt för att säkerställa att så mycket information som möjligt finns tillgängligt. Programmet delar endast grundläggande information om individen och larmar bara om och när lämpligt. Detta innebär att flera olika tjänstemän tillsammans kan jobba samtidigt på ett fall.

Behovet för liknande modeller i Sverige är stort

Den svenska staten har stort inflytande i våra liv – vi är beroende av den på många sätt. Men, på grund av komplexa strukturer och många skärningspunkter, finns det idag en risk att människor faller mellan stolarna. Det finns alltså ett behov av ökad transparens även i Sverige. Vi på LSV tycker att Patchwork är ett bra exempel på ett initiativ som har en innovativ lösning till ett stort problem, och det representerar en av många föregångsmodeller på hur man kan jobba mot en mer effektiv offentlig sektor.

 

Följ LSVs resa för att hitta lösningar till samhällets stora problem, med målet att skapa ett bättre Sverige.

Läs mer

White Paper

Är medias fokus på barn och ungas psykiska ohälsa legitim?

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

Personer

Gör vi nytta eller inte?


< Se alla