Initiativ

Konsten att rädda världen

Först och främst behöver du ett tydligt syfte. Ett tydligt, mätbart syfte som gör dig ansvarig för hur väl ditt projekt sedan fungerar. Men mätbara syften blir också till säljbara syften när du kan bevisa att det faktiskt fungerar i praktiken.

Efter att under två års tid ha sagt nej till nästan alla sociala entreprenörer som vänt sig till LSV med sina idéer kunde vi se ett mönster som förklarade varför de inte riktigt nådde upp till våra förväntningar. Trots att idéerna drevs av passionerade individer var planerna inte redo att expandera till nästa nivå. Med ett annat tänk hade fler projekt kunnat få vår hjälp att växa och göra ännu mer nytta.

I sitt TED-föredrag berättar Henrik om vad som skiljer idealister från entreprenörer, vad de har att lära av varandra och vad som behövs för att göra en bra idé till en hållbar verksamhet.

Inom ramen för social innovation tar Henrik också upp vad vi som människor behöver för att kunna integrera sig i nya sociala kontexter. Lärdomarna visar sig också vara avgörande för att hjälpa aktörer inom politik, näringsliv och välgörenhet att förstå varandra bättre. Det blir en central framgångsfaktor när olika samhällssektorer behöver samarbeta för att skapa de innovativa insatser med potential att en dag rädda världen.

Läs mer

Up & Coming

Almedalen och social innovation

White Paper

LSV granskar medias bild av integration

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016


< Se alla