Initiativ

Hur kan vi höja potentialen hos initiativ inom social innovation?

LSV jobbar aktivt med att stärka sektorn för social innovation. Under sitt första verksamhetsår har LSV fokuserat på de många entreprenöriella initiativ som drivs i privat regi runt om i landet. I denna artikel diskuterar vi “gräsrötternas” status, både i Sverige och internationellt, och vad sektorn för social innovation behöver göra för att stärka gräsrötterna och underlätta för att fler ska nå framgång.

Det finns många imponerande initiativ, men få uppfyller alla LSVs investeringskriterier

Sedan starten har LSV skapat data baserat på kvalitet i sektorn för social innovation. Av våra analyser från de nästan 200 ansökningar vi fått in, ser vi att:

  • 22 % avslås på endast ett investeringskriterium – det finns alltså många bra initiativ som med lite hjälp kan utvecklas till investeringsbara lösningar.
  • 76 % har en trovärdig modell för att skapa social samhällsnytta – man har därmed en tydligt definierad målgrupp och en artikulerad modell för hur initiativet skall skapa specifik nytta för målgruppen.
  • 46 % har potential att bli ekonomiskt hållbara – de har en trovärdig hypotes eller redan utvecklad modell för försörjning genom försäljning.
  • 44 % bygger på en evidensbaserad eller validerad modell – initiativet bygger på dokumentation av erfarenheter eller redan fastställd kunskap som belägger modellens effektivitet. Vi arbetar för att nyansera datan ytterligare.

Men, många initiativ har svårt att uppfylla enskilda kriterium och särskilt gällande att vara skalbar:

  • 56 % är i det tidigaste pilotstadiet – initiativen är ännu omoget vilket innebär att modellernas trovärdighet inte går att belägga utifrån deras erfarenhet och kontakt med marknaden.
  • 27 % befinner sig mellan pilotstadiet och tillväxt – initiativen har värdefull erfarenhet och viss respons men har ännu inte landat i en tydlig och trovärdig modell att skala upp.
  • Bara 16 % redo för tillväxt – har en modell som är dokumenterat effektiv och landar väl hos intressenter och kunder med trovärdig affär och effektivitet gentemot målgruppen.

Professionella investeringskriteruim är krävande men går att uppfylla!

LSVs investeringskriterier är krävande men bygger på internationell best-practice. Ansökningarna från svenska sektorn ger idag en förväntad investeringsfrekvens på knappt 1 investering per 100 ansökningar (0,8 %). Detta kan tyckas lite men är i realiteten i linje med europeiska impact investerares erfarenheter.

Under sommaren har LSV har undersökt 140 verksamheter som attraherat stöd från 45 av LSVs branschkollegor (social impact investerare) i andra välfärdsstater (främst i Europa). Av dessa uppfyller 60 % samtliga investeringskriterier. Detta är ett tydligt bevis på potentialen i sektorn! Ett exempel i Sverige är Järvaskolan, ett initiativ till en bättre modell för skolgång i områden präglade av utanförskap. Ett annat är Sveriges första sociala supermarket, som baseras på den österrikiska föregångsmodellen SOMA, och är ett partnerskap mellan Stockholms Stadsmission och AxFood. Läs mer om projektet här.

Hur ska sociala initiativ göra för att uppfylla de professionella investeringskriterierna?

Under hösten 2015 och 2016, kommer LSV fortsätta bearbeta gräsrotsinitiativens erfarenheter, svårigheter de möter och deras potential. Tillsammans med våra branschkollegor hoppas vi skapa transparens och vägledning kring utvecklingen av hållbara, skalbara och effektiva modeller för sociala innovationer.

 

Följ LSVs resa för att hitta lösningar till samhällets stora problem, med målet att skapa ett bättre Sverige.

Läs mer

Initiativ

Konsten att rädda världen

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016

Personer

Amir Sajadi – en affärsman, investerare och entreprenör


< Se alla